“แรงบันดาลใจในการทำวิจัยและปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จ”

สรุปความรู้จากศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรวรรณ
วันที่ 17 กรกฎาคมพ. ศ. 2560
 บรรยายเรื่อง “แรงบันดาลใจในการทำวิจัยและปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จ”


<ul><li>ข้อคิดจากท่านอาจารย์ “นอนน้อยลง 1 ชั่วโมงตื่นเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง” อย่าพูดว่าไม่มีเวลา</li><li>ในการเรียนการสอนอาจารย์จะไม่แจกเอกสารให้นักศึกษาเพราะอาจารย์เชื่อว่าการแจกเอกสารเป็นการปิดกั้นทางความคิด อาจารย์ได้ยกตัวอย่างจุดหนึ่งจุดบนรูปที่ขึ้นสไลด์อาจารย์ถามผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่านว่าจุด 1 จุดที่เห็นในรูปคืออะไรทุกคนในห้องตอบว่าวงกลม แต่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนำจุดไปถามกับเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลตอบไม่เหมือนกันสักคน อาจารย์จึงบอกว่า “ยิ่งเรียนมากยิ่งรู้น้อย”</li><li>การสอนที่ดีที่สุดคือการทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิด “การเรียนรู้”</li><li>ท่านอาจารย์ถามคำถามว่าใบไม้ในมือกับใบไม้ในป่าอันไหนมากกว่ากัน ท่านเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้ถามพระอานนท์ พระอานนท์ก็ตอบท่านว่าในป่าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความรู้ที่สอนให้พระอานนท์นั้นเพียงแค่หยิบมือที่เหลือเป็นความรู้ที่ต้องไปหาเองในป่า จึงเปรียบเทียบกลับการค้นหาความรู้คือการค้นหา เมื่อค้นหาไม่เจอจึงต้องทำการวิจัย</li></ul><ul><li>แรงบันดาลใจในการทำวิจัยการวิจัยควรเป็นประโยชน์กับประเทศ</li><li>เด็กยุคใหม่ “ต้องเรียนที่บ้านและทำการบ้านที่โรงเรียน”</li><li>การใส่ความรู้ให้เด็กนั้น ผู้ใหญ่จะต้องถมเนินไม่ใช่ถมบ่อ หมายถึง คนเราควรสนับสนุนในทางที่เด็กคนนั้นชอบไม่ใช่ส่งไปเรียนในสิ่งที่อ่อน อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเรามีลูก ลูกเก่งคณิตแต่อ่อนศิลปะ ผู้ใหญ่จะส่งเด็กไปเรียนพิเศษทางด้านไหนจึงเป็นที่มาของคำว่าถมเนินไม่ต้องถมบ่อ</li><li>การเรียนการสอนเด็กสมัยใหม่ต้องสอนแบบการเล่นเกม คือ เด็กมีความสนใจ 1 เรื่องไม่เกิน 7 นาที ผู้ใหญ่จะต้องเปลี่ยน ทุกๆ 7 นาทีเพื่อดึงให้เด็กสนใจให้ได้เหมือนกับเกม</li><li>การทำงานเป็นทีมหัวหน้าจะต้องเหนื่อยที่สุดเพราะต้องออกแรง 100 เปอร์เซ็นต์</li><li>ผู้ตามจะออกแรงเพียง 71 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นแรงนำจากหัวหน้า</li><li>สุดท้ายอาจารย์ได้ฝากไว้ว่าทำอะไรก็ได้ขอให้มีความสุข</li></ul>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกควรรู้ความเห็น (0)