ครั้งที่41บันทึกประจำวันประจำวันที่18/07/2560

วันนี้อาจารย์สุธิดา ได้มานิเทศน์ครั้งที่2 และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทำโครงการและแนะนำวิธีการตอบคำถามตามหัวข้อของการปัจฉิมนิเทศน์ และยังได้สาธิตวิธีแพ็คข้าวด้วยระบบสูญญากาศด้วย

ช่วงบ่ายหลังอาจารย์สุธิดากลับ ก็ได้ดำเนินโครงการทำจุดถ่ายรูปต่อ โดยได้มีการติดตัวอักษรคำว่า "ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตร ที่ยั่งยืน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)