ช้า คือ เร็ว

ช้า คือ เร็ว เร็ว คือ ช้า เพราะพลาดพลั้ง

ช้า คือ เร็ว 

เร็ว คือ ช้า เพราะพลาดพลั้ง


หลายคนทำงานเร่งรีบ ดูเหมือนจะรวดเร็ว 

แต่...ก็ พลาด ต้องกลับมาทำซ้ำ ใหม่อีกครั้ง 

เสียเวลา เสียของ เสียใจ เสียความรู้สึก

หลายคนที่งาน ดูเหมือนช้า  

แต่... งานออกมาดี 

ไม่ต้องทำซ้ำ 

ไม่รีบ ทำด้วยใจ ตรวจสอบ ระมัดระวัง สื่อสารตัวอย่าง เร็ว แต่...ช้า 

ภาพไม่ได้คุณภาพ


การจัดท่าผู้ป่วยแบบรีบเร่ง  

แต่... ไม่ดูให้ดี ขาดบน ขาดล่าง ขาดซ้าย ขาดขวาจัดท่าในผู้ป่วยเด็ก เด็กไม่ให้ความร่วมมือ
บีบบังคับ กดโน้น กดนี่ จัดหัวสั่นผู้ป่วยฉุกเฉิน เร่งจัดท่า
Grid cut off 
Marker บังภาพผู้ป่วยสูงวัย ไม่พูดไ ม่คุย ไม่สื่อสาร ไม่สอบถาม
มีตะกุดซ่อนอยู่ใต้ชุดผู้ป่วย

งานฝีมือ ศาสตร์+ศิลปะ 

ช้า ช้า ได้งาน 

รวดเร็ว เสียการ เสียงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)