ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่27 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา9.00น.-10.00น.ได้ไปลงพื้นที่ในชุมชน ไปดูการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

11.00-12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12-10-17.00น.ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ไปรับฟังการปัจฉิมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)