ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา9.00-12.00น. ได้ปรึกษาลุงวิทูรย์ในการทำโครงการในหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมาย

12.20-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-17.00น. ได้ไปดูการเลี้ยงหมูของชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)