ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 9.00-12.00น. ลุงวิฑูรย์ได้พาไปบ้านที่เลี้ยงวัว ได้รู้ถึงการดูแลและทำความสะอาดคอกวัว

12.10-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-17.00น. ลุงวิทูรย์ได้พาไปเรียนรู้ยังหมู่บ้านที่มีทั้งด้านวัฒนธรมและภาษา เช่น  ลาวเวียง


<p></p><p>
</p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)