ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา9.00-12.00น.ได้ลงพื้นที่ในชุมชนบ้านหุบมะกล่ำ 

12.20-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.20-17.00น. ลุงวิทูรย์ได้พาไปดูการทำบ่อแก๊สธรรมชาติ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)