วันเสาร์ที่15 กรกฎาคม 2560


รับคณะดูงาน จากอ.บ.ต โพธิ์ทะเล  

จังหวัดพิจิตร มาศึกษาดูงานที่หมู่บ้านน้ำทรัพย์


17.30 ทำโรงเลี้ยงเพาะไก่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)