ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพะราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่21 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 9.00-12.00น. ได้แก้งานในส่วนของแผนที่รอบใน

12.10-13.00น. ได้รับประทานอาหารกลางวัน

13.20-17.00น. และได้แก้งานต่อ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)