13 ก.ค. 2560 ทำงานโครงการของเเต่ละคู่

7.00   น. ออกเดินทางไปศูนย์ฝึก

8.30   น. ถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

10.00 น. ทำโครงการของเเต่ละคู่

12.30 น. พักทานอาหารเที่ยง

13.45 น. ทำงานโครงการ(ต่อ)

16.45 น. เตรียมตัวกลับบ้าน

17.30 น. เเยกย้ายกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)