การย่อเพียง 30 วินาที: วิธีการแบบ Montessori?

วิธีการแบบ Montessori คืออะไร

                Maria Montessori เป็นหมอชาวอิตาเลียน และนักการศึกษา หลังจากที่ได้ศึกษาผลกระทบ (impact) ของโครงสร้าง (structures) และสภาพแวดล้อม (environments) ที่แตกต่างกันต่อเด็กๆที่มีความต้องการทางการศึกษาแบบพิเศษ ดังนั้นเธอจึงมีความสนใจในผลลัพธ์ทางการศึกษาว่าจะส่งผลอย่างไรต่อเด็กๆทุกคน

                เธอได้ตระหนักรู้ว่าสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ (certain environments) จะส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อพัฒนาการของเด็กๆ และได้พัฒนาการสอนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบนี้  

สภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กๆ  

                สภาพแวดล้อมแบบ Montessori จะต้องให้เด็กๆทำการสำรวจ ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆทาง และนำเสนอทางเลือกอย่างหลากหลายในกิจกรรมเชิงปฏิบัติ (practical activities) นี่เป็นสภาพแวดล้อมของเด็กๆในช่วงแรก แต่สามารถใช้ได้กับเด็กๆโตด้วย

ดูเหมือนจะเป็นเวลาสำหรับเล่นกับฉัน....

                คนหลายคนพูดถึงวิธีการสอนแบบ Montessori ว่าเป็น การเรียนรู้ผ่านการเล่น แต่จริงๆแล้วเป็นมากกว่าการเรียนรู้โดยกระบวนการเสียอีก วิธีการนี้กระตุ้นให้เด็กๆการการค้นพบ (discoveries) ไม่ว่าจะเป็นการทำภาระงานให้สำเร็จ, การสำรวจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, หรือแม้แต่การแยกวัตถุ เด็กๆควรจะมีอิสระในการเลือกการกระทำของตนเอง แต่ต้องอยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่กำหนดให้เท่านั้น

ดังนั้น ฉันถูกคาดหวังใน “ควบคุม” ชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยเด็กๆที่กำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตนเองอย่างนั้นเหรอ?

                วิธีการนี้ต้องการให้เราสลับบทบาทกันเสียตั้งแต่ต้น Montessori ต้องการให้ครูของเธอเป็นเพียงผู้นำ และต้องการให้ครูเหล่านั้น “ให้คำแนะนำ” แก่เด็กๆในสภาพแวดล้อมที่ถูกตระเตรียมแค่นั้น (มากกว่าการควบคุม)

เป็นเหมือนกับการใช้แต่เวลาว่าง แล้วเด็กๆจะเรียนรู้ได้อย่างไร หากไม่มีการสอน?

                โครงสร้างของห้องเรียนมาจากการตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์, พื้นที่, และกิจกรรม Montessori สังเกตว่า ยิ่งเด็กเรียนรู้ด้วยการเล่นมากขึ้นเท่าใด เด็กๆก็ยิ่งจะมีอิสระมากขึ้นเท่านั้น ในวิธีการแบบนี้ การเรียนรู้จะถูกบันทึกโดยการสังเกต นักเรียนจะถูกประเมินโดยการสังเกต มากกว่าความสามารถในการทำภาระงานเฉพาะอย่าง

โอเค ฉันจะไม่ถามเรื่องนี้โดยทางทวิตเตอร์

                เป็นความจริงที่ว่าทุกๆคนก็ไม่ใช่ชื่นชอบในวิธีการแบบ Montessori นัก แต่วิธีการแบบนี้มักจะถูกเข้าใจผิดเป็นประจำ วิธีการนี้มีความโน้มเอียงไปในทางการใช้ความสามารถของเด็กๆที่เป็นธรรมชาติไปเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และถูกนำโดยเจ้าหน้าที่ที่ถูกอบรมและถูกฝึกมาเป็นอย่างดี วิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายไปในการสร้างความกระตือรือร้น และการรักการเรียนรู้ และใช้ได้ดีที่เด็กในช่วงแรกจนถึงอนุบาล 1

ฉันไม่สอนอนุบาล 1 แล้วฉันควรสอนด้วยวิธีการนี้หรือไม่?

                ได้สิ มีหลายโรงเรียนในอังกฤษที่ใช้วิธีการแบบ Montessori อยู่ และหลายแห่งก็มีความโดดเด่น เมื่อคุณย้อนวิธีการกลับไปที่กฎระเบียบ (principles) คุณจะพบสิ่งที่เป็นพื้นฐานในทุกๆชั้นเรียน ตั้งแต่ การเรียนรู้โดยเด็กๆ, ความมีอิสระ, และการคืนสภาพ (resilience) Montessori ใช้คำว่า เป็นหนึ่ง (mastery) ก่อนที่หลักสูตรจะกำหนดขึ้น หล่อนต้องการจะให้เด็กๆมีความเป็นหนึ่งด้านการเรียนรู้ และพวกเราเองก็ด้วยเหมือนกัน

แปลและเรียบเรียงจาก

Sarah Wright. The 30-second briefing: What is the Montessori method?

https://www.tes.com/news/school-news/breaking-views/30-second-briefing-what-montessori-method

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (2)

sr
IP: xxx.68.44.166
เขียนเมื่อ 

Thank you for this interesting article.

May I offer this observation?

...ตั้งแต่ การเรียนรู้โดยเด็กๆ, ความมีอิสระ, และการคืนสภาพ (resilience) Montessori ใช้คำว่า เป็นหนึ่ง (mastery)...
[resilience is a 'property' of a material to return to its shape after deformation.  It'd seem that better translation is something with prefix 'ความ' rather than 'การ' which suggests 'action' (ie. for words ending with -ation like 'operation' or verb words like 'interaction'). I understand the word 'resilience' as 'ความทนทาน' or in a new word 'ความทรงรูป'. And I would say 'การคืนสภาพ' is more like 'restoration'.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณ sr มากๆครับ