วันที่11กรกฎาคม2560


10.30 ทำโครงการอาชาบำบัดเพื่อน้อง สำหรับเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดเพชรบุรี17.30   ตัดหญ้าให้ม้าของศูนย์บ้านน้ำทรัพย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)