4 ก.ค. 2560 ทำปุ๋ยชีวภาพเเละเก็บขยะ.

08.30 น.ถึงศูนย์ฝึก

10.00 น. ลงมือทำปุ๋ยชีวภาพ

12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.00 น.ไปเก็บขยะรอบๆหมู่บ้าน

16.45 น. กลับศูนย์ล้างไม้ล้างมือเตรียมตัวกับบ้าน

17.45 น. กลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)