170711-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Consult & confer

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.07.10

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “consult”

            กริยา สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า “kuh n-SUHLT

           นาม สะกดการออกเสียง เน้นได้ทั้งพยางค์ แรกหรือหลัง ว่า

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “confer”

          สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-FUR


Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบาย การ ‘consult’ บางคน หมายถึง

“ขอร้องให้เขาให้ความเห็นหรือคำแนะนำ” เช่น

             ‘ If your baby is losing weight, you should consult your doctor promptly.’

            ‘ She wished to consult him about her future.’

             ‘If you are renting from a private landlord, you should consult a solicitor to find out your exact position.’

ผู้ใช้ US English บางราย นิยมใช้ “with” ตามหลัง ‘consult’ เช่น

            ‘ The Americans would have to consult with their allies about any military action in Europe.’

             ‘They consult with companies to improve worker satisfaction and productivity.’


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้ข้อสังเกตว่า ในการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ปกติ กล่าวว่า “’ask’ someone” หรือ “’see’ someone”

แทนที่จะใช้ว่า “’consult’ someone” เช่น

             ‘You need to ask your lawyer.’

             ‘I think you should go and see your doctor.’


Merriam Webster Dictionary

อธิบายว่า ‘consult’ และ ‘confer’ มึความหมายที่เกี่ยวพันกันอย่างมาก

แต่ละคำให้นัย ที่เป็นคำพ้องซึ่งกันและกัน

หากแต่ การใช้ในบางเนื้อหา จะมีความเหมาะสม ที่ต่างกัน เช่น

ถ้าคุณ ‘confer with’ บางคน หมายถึง

“มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า คุณกำลังหาคำแนะนำ”

หากแต่ “คุณยังต้องการ ถกเถียงในเรื่องนั้นด้วย” เช่น

              ‘They conferred privately before making a decision.’

ถ้าคุณ ‘consulting’ บางคนหรือบางสิ่ง หมายถึง

“เป็นไปได้อย่างมาก ว่าคุณกำลัง หาคำแนะนำอยู่” เช่น

             ‘He consulted his doctor before deciding on a course of treatment.’

การ เลือกใช้ “consult” จะให้ความหมายที่ชัดเจน

ถ้าเป็นการหาข้อมูลหรือคำแนะนำ จากแหล่งที่มิใช่มนุษย์ เช่น

             ‘You would consult a dictionary for information on a word.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)