10 ก.ค. 2560 ฟังทัศนคติดีๆ จากครูเบลล์

6.30   น. อาบเเต่งตัว

7.00   น. รับประทานอาหารเช้า

7.30   น. ออกเดินทางไปศูนย์ฝึก

8.20   น. ถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. ช่วยที่ล้างจานข้าว

10.00 น. ทำงานของกลุ่ม

12.30 น. ทานอาหารเที่ยง

13.45 น. ฟังทัศนคติดีๆจากครูเบลล์ จากโรงเรียนบ้านบ่อมะกรูด

16.45 น. จบการรับฟังทัศนคติเเละเเนวทางการดำเนินชีวิตจาก ครูเบลล์

17.50 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)