วันที่9กรกฎาคม 2560


<p>9.30 เป็นพี่เลี้ยงดูแลระหว่างฝึกขี่ม้า สำหรับเด็กที่มาฝึกขี่ม้าลงอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ทดสอบ ด่านต่างๆ</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>
</p><p></p><p></p><p></p><p>
</p><p></p><p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)