ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-18.00น เช้าเข้าศูนย์เตรียมทำอาหารเจให้กับแขกที่มาธรรมมะที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและตอนบ่ายกับทำงานและเรียบเรียงข้อมูลเตรียมนำเสอนงานพรุ้งนี้เช้า


ภาพบรรยายกาศการทำอาหารเจ


ภาพบรรยายกาศการทำอาหารเจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)