กิจกรรมนำการตลาด

วารสาร TPA News ฉบับที่ 245 ข่าว ส.ส.ท. ปีที่ 21 ฉบับที่ 245 เดือน พฤษภาคม 2560

เรื่อง การทำการตลาดโดยใช้กิจกรรม เขียนโดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)