เอาใจใส่พนักงานก่อนเอาใจใส่ลูกค้า

บทควมของผมในวารสาร TPA News ฉบับที่ 246 ข่าว ส.ส.ท. ปีที่ 21 ฉบับที่ 246 เดือน มิถุนายน 2560ครับ

เรื่อง " การตลาดเริ่มจากภายในก่อน:เอาใจใส่พนักงานก่อนเอาใจใส่ลูกค้า"บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)