วันพระเข้าวัดกันเถอะ

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560  ซึ่งตรงกับวันพระ ได้มีโอกาสพาครอบครัวไปร่วมทำบุญที่วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  เป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้าน และจะไปทำบุญเป็นประจำตลอดมา วันนี้ก็เช่นกัน แต่ทีแปลกกว่าทุกครั้ง วันนี้ลูกสาวทั้งสามมาทำบุญด้วย


การไปทำบุญแต่ละครั้ง การชักชวนลูกสาวไปร่วมทำบุญด้วย จะมีอุปสรรคไม่น้อย ที่ผ่านมาก็พยายามที่จะนำพาลูกสาวทั้งสามเข้าวัดมาตลอด เข้ามั่งไม่เข้ามั่ง ก็ต้องพยายามตลอดมา น่าเป็นห่วงว่า หากเยาวชนไม่เข้าวัด โอกาสที่จะมีปัญหากับชีวิตมีมากขึ้น


หากเราดูตามข่าวหนังสือพิมพ์หรือสื่อทางโซเชียล จะพบว่าคนหนุ่มคนสาว มักจะประชดชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายตัวเอง ขาดความยั้งคิด สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้าง หรือสังคม จิตใจจะมีความรุนแรง มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมที่มากระทบได้ง่าย ขาดภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ


การนำพาลูก ๆ เข้าวัด ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่พ่อแม่ควรจะปฏิบัติ อย่างน้อยยังจะได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคำสั่งสอนของศาสนา รู้จักการเสียสละ การให้ทาน นอกจากนี้ยังจะได้รู้จักกับคนอื่น ๆ ว่ามีการดำเนินชีวิตอย่างไร


วันนี้ก็เช่นกัน ลูก ๆ ได้ร่วมกันใส่บาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังพระธรรมเทศนา และนั่งสมาธิอีกด้วย โดยทางวัดจะมีกิจกรรมได้แก่ การทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา และนั่งสมาธิ แล้วอุทิศส่วนกุศลถวายเป็นพระราชกุศลด้วย นอกจากนี้หลังจากพระฉันเสร็จแล้ว ท่านเจ้าอาวาสจะเชิญชวนให้พุ?ธศสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน หากมีอาหารเหลือจากรับประทานแล้ว อนุญาตให้นำกลับไปได้ จึงทำให้ผู้ที่มาทำบุญได้รู้จัก และมีความสนิทสนมกัน


แต่ที่น่าแปลกใจมาก วันนี้ลูกสาวทั้งสาม ได้ช่วยกันยกภัตตาคาร ร่วมกับญาติธรรมอื่น ๆ เพื่อนำไปถวายกับพระภิกษุสงฆ์ด้วย โดยเราไม่ต้องบอกหรือขอร้องแต่อย่างใด ปล่อยให้ทุกอย่าง เป็นไปตามธรรมชาติ ทำให้เขาได้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อส่วนรวม


ส่วนพระธรรมเทศนาในวันนี้ พระคุณเจ้าได้พูดถึงอานิสงค์ของการรักษาศีล ไดยสรุปได้ว่า..ศีลส่งทำให้สูง ศีลปรุงทำให้สวย ศีลนำทำให้รวย ศีลช่วยทำให้รอด...


ช่วงนี้ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแล้ว จึงเป็นเวลาที่เหมาะในการเข้าวัดทำบุญ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อเป็นเสบียง และทุนของชีวิตในปัจจุบัน และในยามที่เราต้องลาลับจากโลกนี้ไป สิ่งอื่นนอกนี้ เป็นเพียงสมบัติที่เราใช้เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตในโลกนี้เท่านั้น เราคงเอาไปไม่ได้... เป็นสมบัติที่เรามี เหมือนกับไม่มี...สิ่งที่ไม่มี แต่กลายเป็นสิ่งที่มี...

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (0)