ในการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้