ที่บ้านมีเนื้อที่สำหรับจัดสวนด้านหน้าและด้านข้าง จึงเริ่มจัดสวน

ตามเนื้อที่ที่มีอยู่  ซื้อหินน้ำตก  ต้นไม้  ตุ๊กตาหิน เครื่องปั๊มน้ำ และ

เริ่มลงมือทำ ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข  ทุกคนที่ผ่านมาเห็นจะชม

ว่าสวยงามมาก  ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมาก  ในการเป็นนักจัดสวน

สมัครเล่น