สัญญาในการทำธุรกิจ

สัญญาในทางธุรกิจเป็นเรื่องจำเป็น
ในธุรกิจของท่าน มีสัญญาเกิดขึ้นกี่อย่าง คู่สัญญาเป็นใครได้บ้าง เพราะเหตุใด   ในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน มีสัญญาที่เกิดขึ้นดังนี้    

สัญญา

คู่กรณีในสัญญา   สาเหตุที่ต้องมีสัญญา  
สัญญากู้ยืมเงิน สถาบันการเงินธนาคาร บริษัทเงินทุน  เมื่อเริ่มทำธุรกิจเงินทุนส่วนตัวยังไม่เพียงพอจึงต้องทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อแสดงถึงจำนวนเงินที่กู้ , เงื่อนไขในการจ่ายชำระหนี้ , การค้ำประกันเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน
สัญญาจ้างพนักงาน พนักงาน , ลูกจ้าง เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างลูกจ้างกับร้านของเรา ระบุถึงเงื่อนไขในการจ้างงาน , อัตราเงินเดือน
สัญญาการขอใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตกับธนาคาร ธนาคารผู้ให้บริการ ต้องทำสัญญาการขอใช้และเงื่อนไขต่าง ๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ
สัญญาในการติดตั้งโทรศัพท์ TOT  เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตั้งโทรศัพท์ รายละเอียดในการยอมรับเงื่อนไขของการให้บริการและบริการเสริมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมถึงภาระความรับผิดชอบที่เกิดจากการใช้บริการ
สัญญาในการติดตั้งขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตั้งไฟฟ้า  การประกัยหม้อมิเตอร์  เงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขของการให้บริการ เงื่อนไขของการตัดไฟฟ้าและเงื่อนไขที่จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ของ กฟน.
สัญญาในการติดตั้งน้ำประปา การประปานครหลวง เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตั้งน้ำประปา  การชำระเงิน ค่าใช้บริการ  การรับรองเงื่อนไขต่าง ๆ ของ  กปน. ที่กำหนดและให้ปฎิบัติตาม รวมถึงบทปรับ ที่กำหนดไว้
 

สัญญาเช่า/ซื้อ พื้นที่

 
เจ้าของสถานที่

เพื่อเป็นหลักฐานการเช่า , ระบุระยะเวลาในการเช่า , จำนวนเงินที่ต้องจ่าย , ข้อตกลงที่เกี่ยวกับการเช่า ให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับทราบร่วมกัน สิทธิของการเช่า / ซื้อ  การครอบครอง  การปฎิบัติตามข้อตกลง การดูแลรักษาสถานที่เช่า

สัญญาที่กล่าวด้านบนเป็นสัญญาที่จะเริ่มดำเนินงานทางธุรกิจ  

 

สำหรับการดำเนินธุรกิจทางการเงิน  ยังมีสัญญาอื่น ๆ อีก  เช่น

 

 สัญญาการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งคู่สัญญาคือ ลูกค้า สาเหตุที่ต้องทำสัญญานี้คือ

 

           1.  ข้อตกลงร่วมกัน ในเรื่องที่จะให้เป็นที่ปรึกษา   การดูแลเกี่ยวกับการซื้อ ขาย อัตราแลกเปลี่ยน ล่วงหน้า  เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ นำเข้า ส่งออก    

         2. ข้อตกลงร่วมกัน ในเรื่องที่จะให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์  การวิเคราะห์ หลักทรัพย์  การบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น   

 

             3. ข้อตกลงร่วมกันในเรื่องที่จะให้ปรึกษาเกี่ยวกับการกู้ยืมทั้งในและต่างประเทศ  ในการที่จะได้ต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอัตรแลกเปลี่ยนเงินตรา

 

           4. การจัดให้ทำประกันภัย การประกันชีวิต สุขภาพ ของบริษัทลูกค้า  ให้ดูแลผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่ต่ำแต่ได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม

 

            5.  เรื่อง อื่น ๆ แล้วแต่ข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารและจัดการทางเงิน  ให้ลูกค้า

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#สัญญา

หมายเลขบันทึก: 63033, เขียน: 25 Nov 2006 @ 12:09 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 14:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)