ได้รับความรู้จากวิทยากรที่เป็นกันเอง ไม่เครียดอย่างที่คิด และยังได้ความรุ้ใหม่ๆ แลกเปลียนความรู้กับเพื่อนๆผู้เข้าอบรม