Thinking Methodology

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ก่อนอื่นคำว่าเอ็นทรอปีนี้มันเริ่มต้นในศาสตร์ด้านพลังงานความร้อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกล นิยมเรียนในวิชา thermodynamics ของวิศวกรรมศาสตร์ แล้วตอนหลังได้รับการทำให้เป็นเรื่องทั่วไป (generalization) จนกระทั่งไปถึงวิชาสังคมศาสตร์กลายเป็น social entropy


ศาสตร์ด้านพลังงานความร้อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกล นิยมเรียนในวิชา thermodynamics ของวิศวกรรมศาสตร์ [ *คำครู ]


วิชา เทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องเปลี่ยนแปลงถ่ายโอนของพลังงาน (Energy)


เครื่องมือสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในทางวิศวกรรมศาสตร์ นั่นคือ การวิเคราะห์เชิงมิติ (Dimensional Analysis, DA)


การทำให้เป็นเรื่องทั่วไป (generalization) จนกระทั่งไปถึงวิชาสังคมศาสตร์กลายเป็น social entropy จะได้ DA ในรูปการเรียกแบบอื่น เช่น อุปมาอุปไมย, Analogy, การเปรียบเทียบ เป็นต้น


และถ้าพลังงานคือปรัชญาคือความรู้ การโยกย้ายถ่ายเท หรือการปรับใช้ ปรัชญาของศาสตร์หนึ่งไปยังอีกศาสตร์หนึ่ง


อุปมาอุปไมย, Analogy หรือ DA เปรียบได้กับวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ ในกระบวนการเรียนรู้


เมื่อเราสามารถที่จะพัฒนากระบวนการคิด ( Thinking Methodology) ในลักษณะนี้ได้ ปรัชญาก็ไม่ใช่เกาะร้างกลางทะเลที่ยากจะเข้าถึงอีกต่อไป ความซับซ้อนในสังคม ความเป็นหน่วย เป็นมิติ เป็นอัตลักษณ์ เป็นวัฒนธรรม หรือ ทัศนะ ของเรา จะไม่แน่นิ่งอยู่กับที่จนเหนี่ยวรั้งเราอีกต่อไป


การแน่นิ่งอยู่กับที่ในสิ่งที่มีข้อจำกัดก็เปรียบเสมือนภาวะการเฟ้อ หรือ ภาวะ obsolete ขององค์ความรู้ที่ขึ้นอยู่กับเวลาหรือยุคสมัย


[ #EDM ]

[ #ดุลยภาพแห่งการเรียนรู้, #EOL ]


 * www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167058260486574&id=100015472034369

www.facebook.com/media/set/?set=a.1008434659214118.1073741825.222418551149070&type=1&l=83dbe8c29e


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดุลยภาพแห่งการเรียนรู้ (Equilibrium of Learning)ความเห็น (0)