ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา06.30-17.30น ตอนเช้าได้ไปรดน้ำต้นไม้ที่ศูนย์และช่วงบ่ายได้จัดประชาคมกลุ่มใหญ่และช่วงเย็นได้กลับมารดน้ำต้นไม้และผักปลอดสารพิษที่ศูนย์


ภาพบรรยากาศรดน้ำผักปลอดสารพิษตอนเช้าการจัดประชาคมกลุ่มใหญ่


ภาพการรดน้ำต้นไม้และผักปลอดสารพิษที่ศูนย์ในยามเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)