วันสบายๆกับการเตียมความพร้อมในการทำงาน.

24 มิ.ย. 2560 

08.40น. ถึงยังศูนย์ฝึก

09.30 นั่งคิดโครงการ

11.00 น. กวาดใบไม้รอบๆศูนย์ฝึก

12.00 น. รับประทานอาหากลางวัน

13.00 น. รดน้ำเเปลงผักเเละถอนหญ้าบริเวณเเปลงผัก

14.50 น. ล้างไม้ล้างมือเตรียมตัวกลับบ้าน

17.30 น. เดินกลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)