กำไรหรือขาดทุนเป็นเรื่องของสุขภาพ?

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

#Noteความคิด;

ลองตั้งคำถามกับตนเองแบบกว้างๆ ก่อน 

"ทำไมหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐจึงขาดทุน" ? ซึ่งการที่จะขาดทุนหรือเป็นหนี้ได้แสดงว่ารายรับ < รายจ่าย

ถ้าแก้ไข พรบ.หลักประกันสุขภาพ เรื่องบัตรทอง หน่วยบริการสุขภาพจะมีสภาพเงินคล่องและนำไปสู่การได้กำไรหรือปลดหนี้ได้อย่างไร?

1. ยังไม่ค่อยเข้าใจต้องไปดูกลไกการเชื่อมต่อจากรัฐบาล-->กสธ. และ สปสช.-->จังหวัด-->CUP

2. กลไกเป็นอย่างไร GAP อยู่ตรงไหน

3. นอกจากงบประมาณจาก สปสช. หน่วยบริการภาครัฐได้มีรายได้จากไหนอีกบ้าง

4. พฤติกรรมองค์กรและการบริหารจัดการงบประมาณภายในหน่วยบริการภาครัฐเป็นอย่างไร

5. อื่นๆ 


น่าสนใจถ้าสามารถหาคำตอบได้ 

24-06-2560


#KMUC

#หลักประกันสุขภาพ

#Noteความคิด

ลองตั้งคำถามกับตนเองว่า องค์กรเกิดสภาวะเป็นหนี้สาเหตุภายในระบบจากอะไรได้บ้าง และถ้าแก้ไขตามหลักการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย(พอเพียง) ร่วมกับการใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงระบบ (ปัญญาพิจารณา) ภาพออกมาน่าจะเป็นอย่างไร

ที่มา; https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts/1359871237394171

Review ;

"หัวใจของหลักประกันสุขภาพ" --การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นธรรม

https://m.youtube.com/watch?v=kKlAiRRH3DE&feature=youtu.be

"รายรับ" - "รายจ่าย"(พฤติกรรมนิสัยการใช้เงิน) = ?

"ตามรอยเรื่องราวแนวคิดเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ"

#ความสนใจส่วนตัว เป็น note เล่นๆ สะท้อนคิดถึงความเข้าใจของตนเองเมื่อได้ลงมือศึกษา พรบ.

Review ;

ปี 2545 เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพ ช่วยเหลือคนจนในภาระค่าใช้จ่ายนี้ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขด้วย "บัตรทอง"

https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts/1356220097759285

#Noteความคิด

#หลักประกันสุขภาพ

#KMUC

ที่มา ; พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 2545 http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/003/


https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts/1358991980815430บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)