นั่งฟังวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกาแฟสมุนไพรและเตรียมตัวขายลูกชิ้นปิ้ง วัน 21 มิ.ย. 2560

21 มิ.ย. 2560

08.30น. เดินทางไปยังศูนย์

09.30น. เตรียมของที่จะขาย

12.00น. กินข้าวกลางวัน

12.30-14.00 น. นั่งฟังวิทยากรบรรยายสรรพคุณกาเเฟสมุนไพร


14.30-16.00 น. นั่งขายลูกชิ้น

17.00 น.เก็บของเก็บร้าน

18.00 น. เเยกย้ายกันกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)