ครั้งที่25บันทึกประจำวันประจำวันที่24/06/2560

วันนี้ช่วงเช้าได้เก็บกวาดโรงสีและได้เก็บถุงบิ๊กแบคให้กับนายกเทศบาลและช่วงบ่ายได้ติดตามคุณพ่อไปรับฟังสัมมนาที่วังดุม อำเภอท่าม่วงและได้ขายข่าวและตระกร้าให้กับคณะดูงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)