ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่24 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 06.30-17.00น เข้าศูนย์และรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษตอนเช้าและทำงานและหาข้อมูลและเพิ่มข้อมูลโครงสร้างกลุ่มย่อยและลงเก็บข้อมูลเพิ่มและตอนเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

รดน้ำแปลงต้นไม้ที่พึ่งลงใหม่


ไม่

รดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษตอนเช้า


รดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษตอนเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)