ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา 06.30-17.00น เข้าศูนย์และรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษตอนเช้าและทำงานและหาข้อมูลและเพิ่มข้อมูลโครงสร้างกลุ่มย่อยและลงเก็บข้อมูลเพิ่มและตอนเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ
ภาพบรรยากาศรดน้ำรักตอนเช้าภาพบรรยากาศในการดูแลผักปลอดสารพิษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)