วันสบายๆกับการเตียมความพร้อมในการทำงาน

24 มิ.ย. 2560 

7.00 น. อาบน้ำเเต่งตัวเตรียมตัวไปศูนย์ฝึก

8.00 น. รับประทานอาหารเช้า

8.45 น. ออกเดินทางไปศูนย์ฝึก

9.50 น. ถึงยังศูนย์ฝึก เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมทำงาน

11.00 น. กวาดใบไม้รอบๆศูนย์ฝึก

12.00 น. รับประทานอาหากลางวัน

13.00 น. รดน้ำเเปลงผักเเละถอนหญ้าบริเวณเเปลงผัก

14.50 น. ล้างไม้ล้างมือเตรียมตัวกลับบ้าน

15.30 น. เดินกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)