19 มิ.ย. 2560 ขุดหลุมปลูกต้นไม้ภายในศูนย์

19 มิ.ย 2560

8.32 น. รับประทานอาหารที่ศูนย์

10.00 น. ปลูกต้นไม้ภายในศูนย์

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น. ปลูกต้นไม้ต่อ

16.30 น. เก็บอุปกรณ์ที่ปลูกต้นไม้

18.20 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด

บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)