ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.30 น.

ได้นำข้อมูลที่ไปศึกษามาเพิ่มเติม นำข้อมูลนั้นมาแก้ไข ปรับปรุงงานที่ผิดพลาด


แก้ไขปฏิทินชุมชนแก้ไข SWOT ชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)