ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560

  1. เวลา 05.30-17.30 น.

เดินทางออกจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวไปนำเสนอชุดการแต่งกายประจำเผ่า ไตดำ ของชุมชนตำบลดอนมะนาว


ถึงที่พักได้แบ่งกิจกรรมและห้องพัก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)