ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “ประกวดค้นหาแนวคิด” วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดขยะ “( Love World Less Waste )” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ ๑


เนื่องด้วยปี ๒๕๖๐ ทางมูลนิธิไทยรวมใจร่วมกับ องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์พระราม ๙ รวมทั้ง และองค์กรภาคีฯ ต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัด “โครงการประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดจำนวนขยะ ( Love World Less Waste )” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ ๑ อันสืบเนื่อง ต่อจากโครงการแยกขยะรีไซเคิล จากบ้านสู่โรงเรียน ในปี ๒๕๕๙ ของมูลนิธิไทยรวมใจที่ผ่านมา

******ขออภัย...หากมีโฆษณาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากผมฝากข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฟรี ซึ่งการโฆษณาเป็นของเจ้าของเวป ไม่สามารถควบคุมได้


ทั้งนี้เพื่อค้นหาแนวความคิดใหม่ๆ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกวด ๒ กิจกรรมดังนี้

๑. กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์รณรงค์การลดขยะ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นกิจกรรมประกวดจากแนวคิดในการนำเสนอ วิธีการใหม่ๆ ในการรณรงค์ฯ ให้ทุกคนตระหนักและหันมามีส่วนร่วม โดยไม่ได้เน้นคุณภาพ-เทคนิควิธีการตัดต่อวีดีทัศน์ ซึ่งจะเป็นการพูดรณรงค์ หรือการนำเสนอที่สามารถทำได้จริง โดยมีระยะเวลานำเสนอเป็นวีดีทัศน์ตั้งแต่ ๓๐ วินาที ถึง ๕ นาที

๒. กิจกรรมประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการลดขยะ เป็นกิจกรรมประกวดแนวคิดวิธีการลดขยะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นให้ทุกคนตระหนักและหันมามีส่วนร่วมในโครงการฯ

ซึ่งโครงการดังกล่าว สถานศึกษา สามารถส่งเข้าประกวด ได้ทั้ง ๒ กิจกรรม ทีมละไม่เกิน ๕ คน หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถตอบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลงาน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้แนบมา ด้วยแล้วนั้น คณะผู้จัดงาน หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา ต่างๆ ในหน่วยงานของท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เพจ Love World Less Waste และสอบถามได้ที่ นาย กิตติพัฒน์ ชัยราช โทร ๐๖๓ – ๗๔๐ – ๒๗๗๗ นางสาว รำไพวรรณ์ หอมไกรลาศ ๐๘๑ – ๙๒๓ – ๙๗๒๕


โครงการ 20170622124159.pdf

จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ 20170619200554.pdf

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 20170619200605.pdf

สามารถติดตามได้ที่เพจ Love World Less Waste https://web.facebook.com/Love-World-Less-Waste-136...

โทรติดต่อสอบถามได้ที่ นาย กิตติพัฒน์ ชัยราช โทร ๐๖๓ – ๗๔๐ – ๒๗๗๗ นางสาว รำไพวรรณ์ หอมไกรลาศ ๐๘๑ – ๙๒๓ – ๙๗๒๕


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)