บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทันตแพทย์หญิงพจนพรรณ มีสัจจี