ทำปลาร้าวันที่สามวันสุดท้ายของงานการท่องเที่ยวโพธาราม 18 มิ.ย. 2560.....

08:30 เตรียมสถานที่จัดทำปลาร้า

09:00 ทำปลาร้าเตรียมนำไปขาย

12:00 พักรับประทานอาหาร

13:00 ทำปลาร้าเตรียมใส่วัสดุและแพ็คใส่ถุง

15:00 เดินทางไปขายที่วัดเขาช่องพราน

15:30 ถึงสถานที่ขาย

16:00 ตั้งแผงขาย

20:00 เดินทางกับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)