17 มิ.ย. 2560 ช่วยป้า ทำปลาแดดเดียว และ ปลาร้าบอง ปลาร้าสามรส ไปขาย (วันที่2)

17 มิ.ย 2560

8.30 น. นั่งเตรียมของเพื่อทำปลาร้าแดดเดียว ปลา 3 รส ปลาบอง และ ปลาแดดเดียวไปขาย

11.30 น. รับประทานอาหารเช้า

13.00 น. เตรียมของทำปลาร้า และปลาบอง ต่อ

16.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

17.00 น. นำปลาร้า และ ปลาแดดเดียว ปลา 3ร และปลาบองไปขายที่งานท่องเที่ยวโพธาราม ที่ วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

17.30 น. ถึงวัดเขาช่องพรานและเตรียมของพร้อมขาย

21.30 น. เดินทางกลับศูนย์การเรียนรู้

22.00 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)