ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา08.00 - 20.00น มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับคณะและมีการเตรียมตัวเพื่อไปแสงความยินดีกับอาจารย์เดือนฉายและมีการแสดงแต่งกายตามชนเผ่าไตดำเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำและก็มีชนเผ่าอื่นๆเช่นไทยใหญ่12ปันนา ลาวครั่ง เป็นต้น
กิจกรรมการแสดงชุดประจำชนเผ่าไตดำ

ร่วมแสดงความยินกับอาจารย์เดือนฉายและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)