ทำปลาร้าปรอดสารพิษไปจำหน่ายในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม วัดเขาช่องพราน ทั้งหมด 3วัน 16 มิ.ย. 2560 วันที่ 2

17 มิ.ย. 2560

08:30 จัดสถานที่เตรียมทำปลาร้าปรอดสารพิษ

10:00 ทำปลาร้าแต่ละอย่างเตรียมขาย

11:00 นำปลาร้าใส่วัสดุเตรียมเดินทางไปขาย

12:30 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 เดินทางไปยังวัดเขาช่องพราน

13:30 ตั้งแผงขายปลาร้า

20:00 เดินทางกับศูนย์
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)