ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่17 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา08.00 - 20.00นมีกิจกรรมให้ทำร่วมกับคณะและมีการเตรียมตัวเพื่อไปแสงความยินดีกับอาจารย์เดือนฉายและมีการแสดงแต่งกายตามชนเผ่าไตดำเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำและก็มีชนเผ่าอื่นๆเช่นไทยใหญ่12ปันนา ลาวครั่ง เป็นต้นร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เดือนฉาย


กิจกรรมการแต่งกายของแต่ละชนเผ่าของไตดำหรือไทยทรงดำนั้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)