ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา08.00 - 20.00น

มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับคณะและมีการเตรียมตัวเพื่อไปแสงความยินดีกับอาจารย์เดือนฉายและมีการแสดงแต่งกายตามชนเผ่าไตดำเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำและก็มีชนเผ่าอื่นๆเช่นไทยใหญ่12ปันนา ลาวครั่ง เป็นต้น

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เดือนฉาย


กิจกรรมการแต่งกายของแต่ละชนเผ่าและชนเผ่าของไตดำหรือไทยทรงดำนั้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)