ครั้งที่19บันทึกประจำวันประจำวันที่17/06/2560

วันนี้ได้เรียนรู้การ ขทำขนมทองม้วน ทั้งแบบสดและแบบกรอบ รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่และแพ็คข้าวไว้เตรียมส่ง มีข้าวหอมมะลิขนาด15กิโลกรัม จำนวน 100ถุง ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง และ ข้าวเหลืองอ่อน ขนาด15กิโลกรัม จำนวน 20 ถุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)