วันที่ 17 มิ .ย 2560

10.00 อ.จารฝ้ายมานิเทศงานครั้งที่ 1

14.00 ไปสำรวจป่าชุมชนและ รร. คิดถึงวิทยา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)