วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560

10:00 อ.ปิยนาถ อิ่มดี มานิเทศครั้งที่1


14:00 สำรวจป่าชุมชน เพื่อทำแผนที่เดินดินเพิ่มเติมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)