วัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 09:00 น. ต้อนรับคณะจากธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)ร่วมกับกรมป่าไม้

เวลา 10:00 น. ขายน้ำแข็งใสกับคณะSCBร่วมกับกรมป่าไม้

เวลา 11:00 น. ทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โดยธนาคารไทยพาณิชย์SCB ร่วมกับ กรมป่าไม้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)