ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา 05.30-17.30น

เดินทางออกจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวเพื่อไปนำเสอนชุดแต่งการประจำเผ่าไตดำของชุมชนดอนมะนาว
ระห่วงการเดินทางก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อไปแสดงการแต่งกายชุดประจำชนเผ่าของไตดำ


ถึงที่พักและมีการแบ่งกลุ่มและห้องพักทำกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)