ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 05.30 น.-17.30 น.

เดินทางออกจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวเพื่อไปนำเสนอชุดแต่งการประจำเผ่าไตดำของชุมชนดอนมะนาวการเดินทางไปร่วมงานนำเสนอชุดแต่งการประจำเผ่าไตดำของชุมชนดอนมะนาว


ที่พักและแบ่งกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)